Blog

Dnešné trendy v riešení interiérov

Spoločnou charakteristikou všetkých priestorov v byte je vzdušnost', nenútenosť, individuálny výraz a štýl, pohodlie, komfort, enormné vybavenie technikou a treba dať dôraz aj na ekologické aspekty. Namiesto kompaktného nábytku sú aktuálne konštrukčné systémy, ako aj policové systémy. Dôležitý trend v dnešnom interiérovom dizajnérstve je tiež rozširovanie obytného priestoru, V praxi to znamená, že miestnosti v byte sa stávajú viacúčelovými a využívajú sa počas celého dňa. Bývanie sa dostáva do novej fázy. Neuspokojuje už iba aktuálne potreby spojené s bývanim, ale [...]

Čítať viac

Základné zásady ako správne používať a ošetrovať nábytok

Základné zásadyv bytových priestoroch je potrebné udržiavať rovnakú izbovú teplotu, neumiestňujte nábytok k zdrojom tepla ako sú napr. radiátóry a iné domáce ohrievače. chráňte si svoj nábytok pred mechanickým poškodením nevystavujte nábytok priamemu slnečnému žiareniu treba používať iba doporučené čistiace prostriedky podľa návodu výrobcu.Drevené lakované a laminátové časti: Na odstránenie nečistôt používame roztok vody a saponátu. Na ošetrenie povrchov používame navlhčenú handričku, určené prípravky na príslušnú úpravu podľa odporučenia výrobcov čistiacich prostriedkov, ktoré sú bežne dostupné v drogériách. V žiadnom prípade sa neodporúča [...]

Čítať viac