ELPO Nábytok

Základné zásady ako správne používať a ošetrovať nábytok

Základné zásady

  • v bytových priestoroch je potrebné udržiavať rovnakú izbovú teplotu, neumiestňujte nábytok k zdrojom tepla ako sú napr. radiátóry a iné domáce ohrievače.
  • chráňte si svoj nábytok pred mechanickým poškodením
  • nevystavujte nábytok priamemu slnečnému žiareniu
  • treba používať iba doporučené čistiace prostriedky podľa návodu výrobcu.

Drevené lakované a laminátové časti:

Na odstránenie nečistôt používame roztok vody a saponátu. Na ošetrenie povrchov používame navlhčenú handričku, určené prípravky na príslušnú úpravu podľa odporučenia výrobcov čistiacich prostriedkov, ktoré sú bežne dostupné v drogériách. V žiadnom prípade sa neodporúča používať  agresívne prostriedky ako je  benzín, acetón, lieh a pod.

Drevené nelakované časti:

Takýto druh materiálu očistite vysávaním pomocou kefového nadstavca, mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.

Čalúnené časti:

Na odstránenie nečistôt z čalúnených materiálov použijeme vysávač s kefovým nadstavcom, alebo mäkkú kefku. Pri väčšom znečistení doporučujeme použiť čistiace prostriedky na čalúnenie. Na základe vlastnej skúsenosti Vám odporúčame využiť čistenie profesionálmi, pomocou viacúčelových vysávačov.

Koža:

Znečistené kožené plochy zbavujeme prachu a nečistôt najmä vysávačom s kefovým nadstavcom a prípravkami na to určenými. Pri väčšom znečistení kože doporučujeme radšej osloviť odborníkov. Na čistenie koženého nábytku nikdy nepoužívajte vodu.

Umelá koža a koženka:

Znečistené plochy umelých koží a koženiek zbavujeme prachu vysávačom s kefovým nadstavcom na to určenými, prípadne môžeme použiť aj vlažnú vodu. Nikdy nepoužívajte agresívne prostriedky.